Medlemskap

Medlemskap

Sjöpensionärernas klubb i Göteborg har verkat på Sjömanskyrkan sedan 1960.
Klubbens ändamål är att främja samhörigheten mellan pensionerat sjöfolk av alla kategorier.
Vem kan bli medlem?
Varje pensionär, som varit till sjöss i cirka fem år kan bli medlem, liksom partners till denne.
Cirka 45% av klubbens medlemmar är kvinnor, f.d. sjömän eller partner till sjöman.

Medlemsavgiften är idag 150 kronor
Vill du bli medlem?
Kontakta Lennart Ling
Telefon: 031-26 7911
Mobil: 070 546 7911
E-post: lennart.ling@outlook.com
Postgiro: 622068-5