Kära vänner!

På årsmötet den 20 mars är vi i Frimurarlogens lokaler.

Adress Södra Hamngata 32. Hiss finns på baksidan Drottninggatan 32.

Kontakta styrelsen om du vill använda hissen!

Styrelsen