Kontakta oss

Kontakta oss

Sjöpensionärernas Klubb i Göteborg

Klubbens månadsmöten hålls på sjömanskyrkan, dit också anmälningar till klubbens aktiviteter görs.

Sjömanskyrkan i Göteborg

Amerikagatan 2

Telefon: :031-14 03 88
Epost: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Postadress till klubben:
Sjöpensionärernas Klubb
Box 4039
400 40 Göteborg

STYRELSEN

Ordförande  070-546 79 11
Lennart Ling lennart.ling@outlook.com
Vice ordförande  031 – 28 82 41
Bertil Hammargren bravohotel@telia.com
Kassaförvaltare  Sjöpensionärernas Klubb    i Göteborg
Birgitta Molin 070-625 43 27
e.birgitta.molin@gmail.com
Kassaförvaltare Nils och Florence Kristianssons Stiftelse
 Christer Storm  031 – 29 79 32
christer_storm@msn.com
Sekreterare  031 – 49 28 45
Gerd Granung gerd.granung@gmail.com
Klubbmästare  070-380 09 03
Eva-Louise Peterson Lundgren evalouise.claes@gmail.com
Ledamot  031 – 29 79 32
Margaretha Janhäll torapersdotter2@gmail.com
Ledamot 070-415 51 36
Göran Callebro goran-callebro@gmail.com
Valberedning 070-625 43 27
Björn Molin, sam.k. björn.u.molin@gmail.com