Kontakta oss

Kontakta oss

Sjöpensionärernas Klubb i Göteborg

Klubbens månadsmöten hålls på sjömanskyrkan, dit också anmälningar till klubbens aktiviteter görs.

Sjömanskyrkan i Göteborg

Amerikagatan 2

Telefon: 031- 14 24 33
Epost: sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Postadress till klubben:
Sjöpensionärernas Klubb
Box 4039
400 40 Göteborg

STYRELSEN

Ordförande  031 – 26 79 11
Lennart Ling lennart.ling@outlook.com
Vice ordförande  031 – 28 82 41
Bertil Hammargren bravohotel@telia.com
Kassaförvaltare  Sjöpensionärernas Klubb    i Göteborg
Birgitta Molin
Kassaförvaltare Nils och Florence Kristianssons Stiftelse
 Christer Storm  031 – 29 79 32
christer_storm@msn.com
Sekreterare  031 – 49 28 45
Gerd Granung granung@bredband2.com
Klubbmästare  031 – 14 12 21
Eva-Louise Peterson Lundgren evalouise.claes@gmail.com
Ledamot  031 – 29 79 32
Margaretha Janhäll tora@comhem.se
Ledamot  0304 – 507 33
Göran Callebro goran.callebro@swipnet.se
Valberedning 031 – 14 12 21
Claes-Göran Peterson, sam.k. evalouise.claes@gmail.com