Nils och Florence Kristiansson 

Nils och Florence uppskattade Sjöpensionärernas Klubb och
var flitiga besökare på Klubbens månadsmöten och resor
under 2000-talets första år.

Makarna, som var barnlösa, trivdes så bra i vår Klubb att de
testamenterade en summa pengar till Klubben. 

Tack vare parets testamente har vi råd att bland annat
erbjuda resor till ett reducerat pris.