MÅNADSMÖTE - TONSTEGET

Välkomna att lyssna på sång, vitsar, dikter och skrönor. Vi blir underhållna med musik från 40-talet och framåt. Allt från Taube till lokala diktare.

Det glada bandet består av Lennart Olsson och Mia Månsson.
Anmälan senast 14/4