Göran berättar

Under detta månadsmöte presenterar vår nye ordförande sig
genom att berätta om sitt 60-åriga spännande liv på de sju
haven.

Anmälan senast 15 september