Hållö fyr - Månadsmöte klockan 12:00

Bengt Wall från föreningen Hållö fyr visar en film från Hållö och berättar dess historia. Fyren tändes första gången år 1842.

Evert Taube besökte ofta ön, här fick han inspiration till många av sina visor bl. a. Balladen om briggen Blue Bird av Hull.

OBS! ANMÄLAN senast 10 november