Luciafirande klockan 12:00

Åter får vi uppleva hur decembermörkret lyses upp av tända ljus och sång. Hvitfeldtska gymnasiets musikklass framför de gamla kära Lucia- och julsångerna.

Anmälan till månadsmötet
Senast 8 december