Medlemmarna i Sjöpensionärernas klubb kallas härmed till Årsmöte

Dag: Onsdagen den 15 mars
Tid: klockan 12.00
Plats: f.d. Sjömanskyrkan

  • Stadgeenliga förhandlingar
  • Styrelseval

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 11 februari 2023

c/o Lennart Ling
Brattåskärrsvägen 129
433 64 Sävedalen

Endast medlemmar


Efter årsmötesförhandlingarna
På Rymmen
Text: Hasse och Tage

Anmälan senast 10/3